031 724 142
zavod sp

Sofinanciranje

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA

Vsakemu članu zavoda v koledarskem letu za izobraževanja v okviru zavoda in individualna izobraževanja pripadajo največ naslednja sofinanciranja:

izobraževanje za pridobitev stopnje izobrazbe, prekvalifikacije in dokvalifikacije - NPK, vozniški izpiti C, D, E (izplačilo po končanem letniku, za nazaj)
200 €
mojstrski izpit
200 €
strokovna ekskurzija
70 €
tečaj / seminar / predavanje / delavnica - individualna izbira
+ tečaj / seminar / predavanje / delavnica - individualna izbira
ali preventivni zdravstveni pregled
+ tečaj /seminar / predavanje / delavnica - ki bo organizirano s strani zavoda, sekcij, OOZ ali OZS
70 €
30 €

50 €
HACCP
20 €
usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva
20 €
tečaj prve pomoči
50 €