031 724 142
zavod sp

Program

Strokovno izobraževanje

Pripravili smo program izobraževanja, ki bo osnova pri organiziranju izobraževalnih seminarjev in predavanj ter strokovnih ekskurzij.

Zavod bo izobraževanja sofinanciral izključno tistim članom zavoda , ki bodo imeli poravnane obveznosti do zavoda.

Še naprej bomo sofinancirali stroške usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in protipožarnega varstva, haccap-a in prve pomoči.
Pri organizaciji in izvedbi tečajev in seminarjev nas bodo vodila potrebe delodajalcev oz. članov zavoda. 
Pri pridobivanju znanj, ki niso vezana na šolske programe bomo skrbeli, da bodo izvajalci le-teh imeli koncesijo ter ostale potrebne pogoje za opravljanje storitev.
Če bo katera izmed sekcij izrazila željo,  bo zavod organiziral tudi priložnostno učenje, kjer se znanje pridobiva ob raznih ogledih in predstavitvah materialov, orodij in pripomočkov.

Po potrebi se bo program čez leto tudi dopolnjeval. 

Glede na dogajanje se bodo višine sofinanciranj določene v obstoječem Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj lahko čez leto dodatno usklajevale, sicer pa veljajo za celotno leto.